• 1 x Fiido T1 Electric Cargo E-bike
  • 1 x Instruction Manual